Trustline

Մենք հոգում ենք ազնվության, կարգապահության, էթիկայի պահպանման համար և հավատում, որ վստահության մշակույթի ձևավորման մի մասը սխալների մասին բարձրաձայնել սովորելն է։ Վերջինս կօգնի խնդիրներին տալ ավելի արագ և կառուցողական լուծումներ։

TrustLine-ը «ՄՈԳՈ»-ի -ի մայր ընկերության՝ Eleving Group-ի տեղեկատվական համակարգն է, որտեղ «ՄՈԳՈ»-ի  աշխատակիցները և արտաքին շահագրգիռ կողմերը կարող են ապահով և գաղտնի կերպով տեղեկացնել որևէ կասկածելի կամ  ոչ պատշաճ վարքագծի մասին:

TrustLine-ը նախագծվել, ստեղծվել և շահագործվում է այնպես, որ ապահովի տեղեկատվության ամբողջականությունը, գաղտնիությունը և կանխի ոչ լիազորված անձանց մուտքն այնտեղ:

Ե՞րբ պետք է դիմել TrustLine-ին

Ե՞րբ պետք է դիմել TrustLine-ին

Ե՞րբ պետք է դիմել TrustLine-ին

Խրախուսում ենք դիմել, երբ հանդիպել եք`

  • «ՄՈԳՈ»-ի  կամ «ՄՈԳՈ»-ն ներկայացնող երրորդ անձանց կողմից գործարար էթիկայի և չափանիշների խախտման դեպքերի։
  • «ՄՈԳՈ»-ի  ներքին քաղաքականության և արժեքների խախտման՝ կապված կառավարման գործելակերպի, գործարար վարքագծի հետ։
  • Կասկածելի հաշվապահական գործառույթների, ներքին վերահսկողության, աուդիտի և ֆինանսական հաշվետվությունների հետ կապված կանխամտածված խախտումների՝ ոչ օրինական օգուտներ (գումար, գույք, ծառայություններ) ստանալու նպատակով։
  • Մարդու իրավունքների ոտնահարման, դրա գծով գործարար վարքագծի խախտման մեջ «ՄՈԳՈ»-ի  ներգրավվածությանը։
  • Էական խախտումներ՝ կապված հակամենաշնորհային կամ արդար առևտրի, լրտեսության կամ դիվերսիայի և տեղեկատվական անվտանգության խախտումների:

Դիմելու և Ձեր մտահոգությունը բարձրաձայնելու համար ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ ունենալ բոլոր ապացույցներն ու մանրամասները։ Դուք կարող եք վստահ լինել, որ մենք Ձեր ներկայացրած տեղեկատվությունը լրջորեն և արդար կերպով կդիտարկենք և, ինչ-որ բան շտկելու անհրաժեշտության դեպքում, անհապաղ կերպով կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ։

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ TrustLine–ը չի օգտագործվում հաճախորդների բողոքների ներկայացման նպատակով։
Հաճախորդների բողոքների ներկայացման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք այցելել կայքի «Հաճախորդների իրավունքները» բաժին։

Անանունություն, խտրական վերաբերմունք

Անանունություն, խտրական վերաբերմունք

Eleving Group-ը չի հանդուրժում որևէ խտրականություն այն անձանց նկատմամբ, ովքեր բարեխղճորեն հաղորդում, ներկայացնում կամ մասնակցում են որևէ կասկածի խախտման հետաքննությանը: Հետևաբար, մենք օգտագործում ենք արդյունավետ, գաղտնի և անվտանգ վերլուծության ուղիներ՝ երաշխավորելով, որ խախտման մասին տեղեկացնողները պաշտպանված են: Եթե ​​կարծում եք, որ Ձեր հանդեպ ցուցաբերվել է խտրական վերաբերմունք որևէ խնդրի մասին զեկուցելու կամ հետաքննությանը մասնակցելու համար, դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք մեզ՝ TrustLine-ի միջոցով: Բոլոր նման հաղորդումները կուսումնասիրվեն գաղտնի կերպով։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Eleving Group-ի 

Տեղեկատվական քաղաքականությունը:Տեղեկացնել խախտման մասին