Մատուցվող ծառայությունների սակագներ

«ՄՈԳՈ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից մատուցվող հավելյալ ծառայությունների սակագներ

 

Ծառայության տեսակ

Սակագին

1

Վարկի գումարի կանխիկացման վճար Մոգո ՈՒՎԿ ՍՊԸ մասնաճյուղերում

Անվճար

2

Վարկերի անկանխիկ տրամադրման դեպքում Բանկի կողմից գանձվող  կանխիկացման վճար

գանձվում է համաձայն Բանկի սակագներով սահմանված կարգի

3

Տեղեկանք պարտավորությունների վերաբերյալ

2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

4

Գրավադրված գույքի հետ կապված փոփոխությունների պետական գրանցման համաձայնություն

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) յուրաքանչյուր փոփոխության գծով

5

Գրավադրված գույքի գրավից ազատում

Նույն օրը - 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

1 աշխատանքային օր հետո - 2000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

2 աշխատանքային օր հետո - անվճար

 

Անցնել դեպի ՀԱՅՏԸ