Մատուցվող ծառայությունների սակագներ

 

 

Հավելյալ ծառայությունների սակագներ

 

Ծառայության տեսակ

Սակագին

1

Բանկի կողմից գանձվող  կանխիկացման վճար

գանձվում է համաձայն Բանկի սակագներով սահմանված կարգի

2

Տեղեկանք պարտավորությունների վերաբերյալ

2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

3

Գրավադրված գույքի հետ կապված փոփոխությունների պետական գրանցման համաձայնություն

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) յուրաքանչյուր փոփոխության գծով

4

Գրավադրված գույքի գրավից ազատում

Նույն օրը - 5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

(Չի՛ կիրառվում այն վարկերի դեպքում, երբ հաճախորդի վարկի ամբողջական մարում իրականացնելու նույն օրը Ընկերությունում առկա է հաստատված նոր վարկ)

 

1 աշխատանքային օր հետո - 2000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

2 աշխատանքային օր հետո - անվճար

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» ՄՈԳՈ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-Ն ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ: