Սեփականատերեր

Mogo Հայաստանը Eleving Group միջազգային ընկերության մի մասն է, որը հիմնադրվել է 2012թ. Այսօր Eleving Group-ը հանդիսանում է միջազգային հզոր fintech կազմակերպություն. 2020 և 2021 թվականներին Financial Times-ը ճանաչեց Eleving Group-ը որպես Եվրոպայի ամենաարագ զարգացող ընկերություններից մեկը: Որպես խմբի առաջատար ապրանքանիշ՝ Mogo-ն գործում է 11 երկրներում՝ 3 մայրցամաքներում։

Ընկերությունը 18․10․2021 թ․ իրականացրել է կանոնադրական կապիտալի համալրում, որի արդյունքում այն կազմել է 2 250 000 000 (երկու միլիարդ երկու հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ:

Նշենք, որ․

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերեր՝Ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը՝ համաձայն նույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

Անցնել դեպի ՀԱՅՏԸ