home

Հաճախ Տրվող Հարցեր

Հաճախ Տրվող Հարցեր

Ծառայությունների համեմատություն

 
 • Վարկի Գումար

 • Մարման ժամկետ

 • Գրավի առարկա

 • ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն

 • Գրավի գնահատում

 • Վարկի հասատում

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

ԱՎՏՈՎԱՐԿ
 • Մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամ
 • Մինչև 120 ամիս 
 • Ցանկացած տարեթվի ավտոմեքենա
 • Չի պահանջվում
 • Անվճար
 • 30 րոպեում
 • Անվճար
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿ
 • Մինչև 20 000 000 ՀՀ դրամ
 • Մինչև 120 ամիս 
 • Ցանկացած տարեթվի ավտոմեքենա
 • Չի պահանջվում
 • Անվճար
 • 30 րոպեում
 • Անվճար
ԼԵԴԻ ԼԻԶԻՆԳ
 • Մինչև 20 000 000 միլիոն
 • Մինչև 120 ամիս 
 • Ցանկացած տարեթվի ավտոմեքենա
 • Չի պահանջվում
 • Անվճար
 • 30 րոպեում
 • Անվճար

Հարցեր և պատասխաններ բոլոր ծառայությունների համար

Ավտովարկ և Մեքենայի գրավով վարկ

Վարկի մարում

 • Ինչպե՞ս պետք է կատարեմ վարկի ամսական մարումը
 • Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկանալ, թե որքան է վճարման ենթակա գումարը
 • Ինչպե՞ս կարող եմ վճարել, եթե մարման օրը համընկել է հանգստյան օրվա հետ
 • Հնարավո՞ր է արդյոք վաղաժամկետ մարել վարկը։
 • Ին՞չ անել, երբ վարկը մարվում է ամբողջությամբ:
 • Որտե՞ղ է գտնվում Մոգո-ի գլխամասը
Անցնել դեպի ՀԱՅՏԸ