Վարկի մարում

 
  •    Հարգելի՛ հաճախորդ, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ այսուհետ Դուք կարող եք տեսնել Ձեր վարկի հերթական մարման գումարը և իրականացնել մարում անմիջապես Իզի Փեյ տերմինալների միջոցով, որոնք տեղակայված են ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Ձեր վարկը մարելու                           համար, խնդրում ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝ Ընտրե՛ք «Ֆինանսական ծառայություններ» բաժինը, այնուհետև տեղափոխվե՛ք «Վարկային կազմակերպություններ» բաժին և ընտրե՛ք «Մոգո»-ն ։

easypay

             Մուտքագրե՛ք Ձեր պայմանագրի համարը համապատասխան դաշտում և տեսե՛ք Ձեր ընթացիկ և հաջորդ մարման տվյալները։ Մուտքագրե՛ք գումարը և իրականացրե՛ք վճարում։

easypay

  •  Վարկը կարող եք նաև մարել` փոխանցելով/մուտքագրելով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում գտնվող 2470103601360080 հաշվեհամարին: Վարկը մարելիս պարտադիր նշե՛ք պայմանագրի համարը և վարկառուի անձնագրային տվյալները:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: