Վարկի մարում

Ի՞նչպես մարել վարկը:

Վարկը կարող եք մարել գումարը փոխանցելով/մուտքագրելով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում գտնվող 2470103601360080 հաշվեմարին:

 

Վարկը մարելիս պարտադիր նշել պայմանագրի համարը և վարկառուի անձնագրային տվյալները: 

 

 

?