Հաճախորդների համար

Հաճախորդների համար

Տեղեկատվության ստացում

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «Մոգո» ՈԻՎԿ ՍՊԸ վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Սույն տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է: Տեղեկատվությունը տրամադրվում է դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացել Ընկերության գրասենյակ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց 18/2, 4,5,6 տարածքներ:

«Մոգո» ՈԻՎԿ ՍՊԸ նկատմամբ բողոք-պահանջի առկայության դեպքում կարող եք այն ներկայացնել «Հաճախորդների բողոքների (պահանջների) կառավարման կարգով» սահմանված կարգով և ժամկետներում: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 012-700-700 հեռախոսահամարով:

Բողոք-պահանջի ներկայացման հայտ
Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր
Բողոք-պահանջի քննության գործընթաց 
Ինչ անել, եթե բողոք ունեք

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ֆիզիկական անձ հաճախորդներն իրավունք ունեն «Մոգո» ՈԻՎԿ ՍՊԸ և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները ներկայացնելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:
1. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի գտնվելու վայրը
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Մ.Խորենացու փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
2. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի աշխատանքային ժամերը, կապի միջոցները
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի-ուրբաթ` 9:00-18:00
Ընդմիջում` 13:00-14:00
Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21
Էլ. հասցե` info@fsm.am
Վեբ Կայք` www.fsm.am

Կարգավորում

Օրենքներ
Կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք
Վարկային կազկակերպությունների մասին ՀՀ օրենք
Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք 
Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք
Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգեր

Կանոնակարգ 13 
Կանոնակարգ 14 
Կանոնակարգ 15 
Կանոնակարգ 8/03 
Կանոնակարգ 8/04 

?