Հաճախ Տրվող Հարցեր

Հարցեր և պատասխաններ բոլոր ծառայությունների համար

Ավտովարկ և Մեքենայի գրավով վարկ

Վարկի մարում

 • Ինչպե՞ս պետք է կատարեմ վարկի ամսական մարումը
 • Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկանալ, թե որքան է վճարման ենթակա գումարը
 • Ինչպե՞ս կարող եմ վճարել, եթե մարման օրը համընկել է հանգստյան օրվա հետ
 • Հնարավո՞ր է արդյոք վաղաժամկետ մարել վարկը։
 • Ին՞չ անել, երբ վարկը մարվում է ամբողջությամբ:

Ծառայությունների համեմատություն

Համեմատե՛ք պայմանները, ընտրե՛ք լավագույնը Ձեզ համար

 
 • Վարկի գումար
 • Վարկի ժամկետ
 • Տոկոսադրույք
 • Գրավ
 • Վարկ/գրավ
 • Մեքենայի գնահատոմ
 • Ապահովագրություն
 • Սեփականություն
 • Ու՞մ մոտ է մնում մեքենան
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿ
 • Մինչև 20 մլն դրամ
 • Մինչև 120 ամիս
 • Սկսած 18%—ից
 • Մինչև 100%
 • Ըստ ցանկության
 • Վարկառու-Գրավատու
 • Հաճախորդ
ԱՎՏՈՎԱՐԿ
 • Մինչև 20 մլն դրամ
 • Մինչև 120 ամիս
 • Սկսած 18%—ից
 • Մինչև 100%
 • Ըստ ցանկության
 • Վարկառու-Գրավատու
 • Հաճախորդ